Copyright, eigendomsrechten

Copyright, eigendomsrechten

U mag informatie van de Gedeon Richter-website alleen downloaden, vertonen of afprinten voor niet-commercieel persoonlijk gebruik. U moet elke kennisgeving van copyright of andere eigendomsrechten in alle informatie die u downloadt of afprint, behouden en vermelden.

U mag echter de sitecontent niet verspreiden, wijzigen, overdragen, hergebruiken, her-posten, of gebruiken voor publieke of commerciële doeleinden, inclusief tekst, beelden, audio en video, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gedeon Richter Plc. U dient aan te nemen dat alles wat u ziet of leest op deze site onder copyright staat, tenzij anders vermeld, en niet mag worden gebruikt behalve zoals vermeld in deze gebruiksvoorwaarden of de gebruiksvoorwaarden op de relevante pagina, zonder de schriftelijke toestemming van Gedeon Richter Plc.

Het Richter-portaal kan handelsmerken, octrooien, bedrijfseigen informatie, technologieën, producten, processen of andere eigendomsrechten van Gedeon Richter Plc. en zijn dochterondernemingen bevatten. Geen enkele licentie voor en geen enkel recht op deze handelsmerken, octrooien, technologieën, producten en andere eigendomsrechten van Gedeon Richter Plc., zijn dochterondernemingen en/of andere partijen, wordt aan u toegekend of op u overgedragen.

Handelsmerken, domeinnamen

Geregistreerde handelsmerken zijn het exclusieve eigendom van hun respectieve eigenaars. U mag geen door Gedeon Richter Plc. geregistreerde handelsmerken, namen of domeinnamen gebruiken voor commerciële doeleinden of daarmee de reputatie van ons Bedrijf schade toebrengen.

Posts, ingezonden materiaal

Alle communicatie of materiaal die u via elektronische mail of op enige andere wijze naar de site verzendt, inclusief alle gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties, zijn niet-confidentieel en vallen niet onder het eigendomsrecht, en zullen aldus worden behandeld. Alles wat u verzendt of post wordt eigendom van Gedeon Richter Plc. en kan worden gebruikt voor welke doeleinden ook, inclusief, maar niet beperkt tot, reproductie, vrijgave, publicatie en posting.

Gedeon Richter Plc. kan vrij alle ideeën, concepten, knowhow of technieken in alle communicatie die u naar de site verzendt, gebruiken voor om het even welke doeleinden, inclusief, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, produceren en in de handel brengen van producten met gebruik van deze informatie.

Gedeon Richter Plc. bewaart geen op de site ingezonden materiaal, en behoudt zich het recht voor om posts niet te beantwoorden.

Linking, framing

Enkel links die naar de startpagina koppelen zijn toegestaan. Deeplinking is niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Gedeon Richter Plc.

Framing van deze site door andere sites is niet toegestaan. In-line linking of enige andere manier van opname van delen van deze site in sites van derden.